Dette er huset vårt

    som var ferdig

         sommeren 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

Etter en passe lang byggeperiode kunne vi flytte inn i nytt hus 080808.

I januar 2009 ble det gamle huset revet. Der hadde vi bodd i hele byggeprosessen, og nå måtte det ofres for en garasje.

Rivningsprosessen har godt greit. Med brekkjern, hammer og spett var mye gjort. Motorsag ble brukt ved et par anledninger. Mye av gamlehuset er kastet i 4 containerlass, det er kjørt 4 tilhengere med restavfall, mens vi har noe trevirke som blir til ved.

Neste prosjekt på tomta er rydding og planering, dvs et vårprosjekt. Etter det kommer garasje.